GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Khoa Xét nghiệm tại BVĐK Lê Ngọc Tùng quản lý chất lượng xét nghiệm theo hệ thống tiêu chí được quy định tại Quyết định 2429 cùng các tiêu chuẩn khác có liên quan theo quy định của Bộ Y Tế.

Đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao trong xét nghiệm thường quy, xét nghiệm chuyên sâu chẩn đoán bệnh lý ung thư và bệnh lý chuyển hóa, bao gồm:

 • * Phòng lấy mẫu chuyên biệt
 • * Các phòng: Hóa sinh, Vi sinh, Sinh học phân tử, Huyết học

1.Chức năng – Nhiệm vụ

 • * Xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh, ký sinh, tế bào, PCR
 • * Quản lý hoạt động truyền máu

2.Cơ sở vật chất và trang thiết bị

 • * Máy miễn dịch Cobas E411, ACCESS II
 • * Máy HBA1C sắc ký lỏng cao áp hiệu năng cao
 • * Máy sinh hóa tự động AU680, AU480, Cobas C311
 • * Máy phân tích huyết học tự động hoàn toàn Sysmex XN-1000
 • * Máy phân tích nước tiểu, hệ thống miễn dịch ELiSA
 • * Hệ thống lưu trữ máu đạt chuẩn
 • * Máy chiết tách, Realtime sinh học phân tử
 • * …

3.Các dịch vụ/ kỹ thuật được thực hiện tại khoa

Các loại xét nghiệm có thể được thực hiện:

 • * Sinh hóa
 • * Huyết học – truyền máu
 • * Miễn dịch
 • * Vi sinh và sinh học phân tử

Bên cạnh đó, Khoa còn tiếp nhận thực hiện các xét nghiệm theo nhu cầu:

 • * Xét nghiệm làm giấy phép lái xe
 • * Xét nghiệm tầm soát bệnh di truyền
 • * Xét nghiệm tầm soát gen bệnh ung thư

Các kỹ thuật mũi nhọn của khoa

 • * Kỹ thuật xét nghiệm Sinh học phân tử
 • * Kỹ thuật xét nghiệm HBA1C bằng sắc ký lỏng cao áp hiệu năng cao