(1) Tổng đài Bệnh viện:


(2) Hotline Cấp cứu:


(3) Hotline khoa Khám bệnh:


(4) Hotline khoa Sản:


(5) Hotline khoa Hậu sản:


(5) Email Bệnh Viện:


(6) Mã QR Đặt Lịch Khám ZALO