Cấp cứu: (0276) 3 797 919
Tổng đài: 1900 561 510

Bảng báo giá thuốc Bệnh Viện