Cấp cứu: (0276) 3 797 919
Tổng đài: 1900 561 510

Báo cáo khảo sát hài lòng BVĐK Lê Ngọc Tùng