Cấp cứu: (0276) 3 797 919
Tổng đài: 1900 561 510

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa bão lụt và mưa lũ