Cấp cứu: (0276) 3 797 919
Tổng đài: 1900 561 510

Công tác triển khai phân công luồng Covid-19 tại BVĐK Lê Ngọc Tùng