Cấp cứu: (0276) 3 797 919
Tổng đài: 1900 561 510

Khuyến mãi giảm giá 10% các dịch vụ tại khoa Răng Hàm Mặt BV ĐK Lê Ngọc Tùng