Search

Khoa nhi

Khoa nhi

Sốt Phát Ban Ở Trẻ Sơ Sinh

🛡️ Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn non yếu nên các tác nhân gây sốt phát ban ở trẻ sơ sinh có thể xâm nhập nhanh chóng và