Search

BVĐK Lê Ngọc Tùng đã có lòng hảo tâm “Tặng thẻ BHYT mang Tết ấm đến với người có hoàn cảnh khó khăn – Xuân Giáp Tìn năm 2024”

BVĐK Lê Ngọc Tùng đã hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho người khó khăn trên địa bàn xã Hảo Đước – Tây Ninh

Cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023

Giấy cảm ơn BVĐK Lê Ngọc Tùng đã hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Giang – Tây Ninh

Cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023

BVĐK Lê Ngọc Tùng đạt đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC năm 2023

Giấy cảm ơn BVĐK LNT đã hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Bình