Search

Khoa dược

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu về toàn bộ công tác Dược nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện. 1.Chức năng – Nhiệm […]

...

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu về toàn bộ công tác Dược nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

1.Chức năng – Nhiệm vụ

Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (như phòng chống dịch bệnh).

2.Cơ sở vật chất và trang thiết bị:

Tổ chức tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú theo chuyên khoa và các hoạt động khác như:

  • Hệ thống kho đạt chuẩn GSP: đầy đủ giá, tủ, kệ, máy điều hòa nhiệt độ, ẩm kế, nhiệt kế, máy hút ẩm đảm bảo tuân thủ công tác bảo quản.
  • Hệ thống ống vận chuyển thuốc liên kết giữa các Khoa/Phòng đảm bảo việc cấp phát thuốc nhanh chóng khi cần.
  • Nhà thuốc bệnh viện đạt tiêu chuẩn GPP; đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ người bệnh khám tại bệnh viện
Tin tức liên quan